Utilizarea Cookies si reglementari GDPR

 1. Aceptarea acestor termeni

Accesul dvs. şi utilizarea acestui website www.sangym-bucuresti.ro se supune acestor Termeni şi Condiţii. Nu veţi folosi acest website în scopuri ilegale sau interzise prin Termenii şi Condiţiile care urmează. Prin utilizarea website-ului acceptaţi termenii, condiţiile şi disclaimer-ele din această pagină. Dacă nu acceptaţi Termenii şi Condiţiile atunci trebuie să încetaţi utilizarea website-ului imediat.

 1. Recomandări

Conţinutul acestui website nu poate fi considerat ca recomandare şi nu ar trebui luat în considerare pentru luarea de decizii.

 1. Date cu caracter personal

Completarea datelor personale pe acest site reprezinta acordul dumneavoastra ca acestea sa intre in baza de date a Sangym Bucuresti Romania si ca Sangym Bucuresti Romania sa prelucreze datele personale conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Sangym Bucuresti va pastra confidentialitatea acestor informatii, cu exceptia informatiilor solicitate de autoritatile legale competente.

Trimiterea unei solicitari pe site-ul Sangym Bucuresti Romania reprezinta acordul ca Sangym Bucuresti Romania sa contacteze clientii, direct sau prin partenerii sai contractuali, utilizand datele personale in acest scop, pentru a comunica informatiile solicitate prin intermediul formularelor, pentru a primi materiale de prezentare si pentru realizarea de campanii de vanzari si de marketing, analize si alte activitati similare.

 1. Modificări ale website-ului, software-ului şi ale serviciilor

Sangym Bucuresti Romania îşi rezervă dreptul de a:

 • modifica sau şterge (temporar sau permanent) website-ul sau orice parte a acestuia fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că World Class nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.
 • modifica, şterge sau întrerupe orice software, serviciu sau promoţie (inclusiv dar fără a se limita la orice preverderi, părţi, licenţe, preţuri) aşa cum sunt promovate pe acest website în orice moment, fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că Sangym Bucuresti Romania nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.
 • modifica sau întrerupe orice voucher promoţional de reducere sau cod de cupon de reducere în orice moment cu anunţ prealabil, iar dvs. acceptaţi faptul că Sangym Bucuresti Romania nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.
 • modifica această înţelegere în orice moment, iar continuarea utilizării website-ului de către dvs. după aceste schimbări se va supune acceptării acestor modificări de către dvs.
 • păstra informaţiile personale pentru utilizarea de către terţi, dacă permiteţi folosirea sistemului de cookies.
 1. Linkuri către website-urile terţilor

Website-ul poate include linkuri către website-urile terţilor, care sunt controlate şi conduse de alţii. Orice link spre un alt website nu este o recomandare a acelui website, iar dvs. luaţi la cunoştinţă acest fapt şi sunteţi conştienţi de faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul sau pentru disponibilitatea acestor website-uri.

 1. Copyright

Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale din acest website şi din materialele din acesta sau accesibile prin acesta aparţin Sangym Bucuresti Romania sau licenţelor sale. Website-ul, materialele de pe website sau cele accesibile prin acesta şi Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale inerente nu pot fi copiate, distribuite, publicate, licenţiate, folosite sau reproduse în niciun fel (în afară de măsura strict necesară pentru şi cu scopul legat de accesarea şi utilizarea acestui website).

Sangym Bucuresti Romania şi logo-ul Sangym sunt mărci înregistrate ce aparţin Sangym Bucuresti Romania şi nu pot fi utilizate, copiate sau reproduse în niciun fel fără acordul scris al ‘Sangym Bucuresti Romania’.

Pentru aceste scopuri “Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale” includ următoarele (oriunde şi oricând apar şi pentru întregul termen al acestora): orice drept, marcă înregistrată, nume înregistrat, nume de serviciu, design, drept asupra design-ului, copyright, drept asupra bazelor de date, drepturi morale, know how, secrete de muncă şi alte informaţii confidenţiale, drepturi de natura oricăror dintre aceste elemente în orice ţară, drepturi de natura competiţiei neloiale şi drepturi de a da în judecată pentru transmitere sau alte drepturi similare intelectuale şi comerciale (caz în care sunt sau nu înregistrate sau înregistrabile) şi înregistrările şi aplicaţiile de înregistrare pentru oricare dintre ele.

 1. Limitarea răspunderii

Website-ul este distribuit pe baza “aşa cum este” şi “disponibil” fără nicio reprezentare sau promovare făcută şi fără garanţie de niciun fel expresă sau implicită, incluzând dar fără a se limita la garanţiile de calitate satisfăcătoare, fitness pentru un anumit scop, neîncălcare, compatibilitate, securitate şi acurateţe.

În limita impusă de lege, Sangym Bucuresti Romania nu va fi trasă la răspundere pentru pierderi indirecte sau rezultate sau pentru pierderi de orice fel (incluzând dar nelimitându-se la pierderi de afaceri, de oportunităţi, de date, de profituri), ce rezultă din sau în legătură cu folosirea website-ului

Sangym Bucuresti Romania nu oferă nicio garanţie că funcţionarea website-ului va fi fără întrerupere sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că website-ul sau serverul care îl face disponibil sunt lipsite de viruşi sau orice altceva ce poate fi dăunător sau distructiv.

Nimic din aceşti Termenii şi Condiţii nu poate fi interpretat ca excluzând sau limitând răspunderea Sangym Bucuresti Romania pentru moartea sau accidentarea personală ca rezultat al neglijenţei Sangym Bucuresti Romania sau a angajaţilor sau a agenţilor săi.

 1. Despăgubiri

Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să absolviţi Sangym Bucuresti Romania şi angajaţii şi agenţii săi de toate răspunderile, taxele legale, stricăciunile, pierderile, costurile şi toate celelalte cheltuieli în relaţie cu revendicările sau acţiunile aduse împotriva Sangym Bucuresti Romania apărute din orice încălcare a Termenilor şi Condiţiilor de către dvs. sau alte responsabilităţi născute din utilizarea acestui website.

 1. Anulare

În cazul în care oricare dintre prevederile acestei înţelegeri sunt declarate, de către orice autoritate juridică sau de o altă competenţă, nule, anulabile, ilegale sau nonexecutabile în vreun fel sau indicative de orice alt fel, ce sunt primite de dvs. sau de noi din partea unei autorităţi competente, vom modifica acea prevedere într-o manieră rezonabilă de aşa natură astfel încât să se conformeze intenţiilor părţilor fără a intra în ilegalitate sau, la discreţia noastră, prevederile în cauză pot fi scoase din această înţelegere, iar prevederile rămase în această înţelegere rămân în vigoare.

 1. Legi aplicabile şi dispute

Această înţelegere şi toate cele ce rezultă din ea sunt guvernate de şi formulate în acord cu legea din România ale cărei curţi au jurisdicţie exclusivă asupra tuturor disputelor ce rezultă din această înţelegere, iar dvs. sunteţi de acord că locul de punere în practică al acestei înţelegeri este România.

 1. Titluri

Titlurile sunt incluse în această înţelegere pentru convenienţă şi nu vor afecta înţelegerea acesteia.

 1. Înţelegerea completă

Aceşti termeni şi aceste condiţii împreună cu alte documente la care se face referinţă expres în înţelegere includ întreaga înţelegere dintre noi în legătură cu subiectul exprimat şi înlocuiesc orice înţelegeri, aranjamente, angajamente sau propuneri anterioare, scrise sau orale: între noi şi acele aspecte. Orice explicaţie orală sau informare orală dată de vreuna dintre cele două părţi nu poate altera interpretarea termenilor şi a condiţiilor. Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor, nu v-aţi bazat pe o altă reprezentare decât cea stipulată în această înţelegere şi sunteţi de acord că nu veţi avea nicio cale de atac cu privire la orice falsă reprezentare ce nu a fost exprimată expres în această înţelegere.

 

Regulament – SanGym Bucuresti

1. Regulamentul în vigoare este stabilit pentru asigurarea normală a relaxarii şi ocupaţiilor membrilor Clubului, pentru ocrotirea sănătăţii lor, precum şi în scopul respectării ordinii şi curăţeniei încăperilor şi echipamentelor clubului.

2. Respectarea regulamentului de ordine interioară al Clubului este obligatorie pentru toţi membrii Clubului. Prin plata oricarui dintre abonamentele disponibile devii membru al Clubului, consimtind la respectarea cu stricteţe a dispoziţiilor Clubului şi instructorilor săi.

3. Uşile Clubului sunt deschise pentru Dvs. zilnic. Vă aşteptăm în zilele lucrătoare între orele: 07 :00 – 23:00; sâmbăta şi sărbătorile legale între orele: 09:00 – 21 :00 iar duminica între orele: 09:00 – 21 :00.
Puteţi fi în posesia încăperii şi echipamentului numai în decursul orelor regimului de funcţionare al clubului.

4. În momentul aderării Dvs. în rândul membrilor Clubului, veţi primi card de membru. Cardul de membru este nominal, se eliberează pentru întreaga perioadă de termen a Contractului în vigoare şi nu poate fi transmis altor persoane. Sunteţi rugat să purtaţi permanent cardul Dvs. de membru, când frecventaţi Clubul şi să-l lăsaţi la recepţie şi la ieşirea din incinta Clubului să-l ridicaţi. În cazul când aţi sosit la Club fără a avea cu sine cardul Dvs. veţi prezenta actul de identitate. În cazul când abonamentul lipseşte se încasează plata în conformitate cu preţul unei frecventări al abonamentului în cauză.

5. Plata pentru servicii se realizează numai la casieria Clubului. Plata se încasează sub formă de numerar în lei, în conformitate cu cursul valutar intern al «SanGym» în ziua plăţii. După încasarea banilor, rambursarea banilor nu se face. Totuşi este posibilă compensarea sumei în cauză prin exercitarea unor servicii la estimarea managerului Clubului. Costul serviciilor, precum şi durata lor, pot fi modificate în conformitate cu decizia administraţiei Clubului.

6. Membrul Clubului este în drept de a primi recomandări de la personalul Clubului cu privire la utilizarea echipamentului sportiv. Membrul Clubului este obligat să utilizeze cu grijă echipamentul sportiv şi în mod adecvat, în mod contrar el îşi asumă răspunderea pentru riscurile traumatismelor ce pot surveni în urma utilizării lui neadecvat.

7. În cazul deteriorării echipamentului sportiv sau al altui bun al Clubului, persoana în cauză acoperă toate cheltuielile materiale pentru înlăturarea deteriorărilor produse de către el echipamentului sportiv sau bunului, şi reparaţiile încăperii.

8. În scopul prevenirii traumatismelor sau diferendelor este interzisă exercitarea serviciilor Clubului în condiţii dezavantajoase, adică atunci când serviciile municipale opresc furnizarea apei, energiei termice şi electrice.

9. În cazul în care posesorul cardului “Limited” rămâne în incinta clubului după orele 17:00, de la el se va încasa plata suplimentară conform preţului curent.

10. Persoana care a devenit membrul Clubului, în timpul antrenamentului, trebuie să-şi încuie personal garderoba sa şi să-şi păstreze cheia, iar în caz de pierdere a cheii să acopere cheltuielile pentru cumpărarea unui lacăt nou şi pentru lucrul efectuat pentru fixarea acestui lacăt la uşa garderobei sale.

11. Clubul nu-şi asumă responsabilitatea pentru lucrurile personale lăsate la vestiar, precum şi pentru obiectele de preţ, care n-au fost lăsate în grija administratorului. Posedând obiecte de valoare sunteţi rugat să nu le lăsaţi în garderoba Dvs. personală ci să le daţi în grija administratorului Clubului, care le va păstra în compartimentele speciale.

12. Pentru incomodităţile tehnice apărute în rezultatul lucrărilor sezoniere de profilaxie, lucrărilor de reparaţii şi construcţii, exercitate de către organele municipale, administraţia Clubului nu-şi asumă răspunderea. Regulamentul Clubului vă recomandă să susţineţi examenul medical până la începerea frecventării Clubului, deoarece, în mod evident, personal, sunteţi responsabil de sănătatea Dvs. Administraţia Clubului nu poartă răspunderea pentru suferinţele cauzate de înrăutăţirea sănătăţii Dvs. Administraţia Clubului nu-şi asumă răspunderea, dacă motivul înrăutăţirii sănătăţii Dvs. este Rezultatul nerespectării regulilor de utilizare a echipamentului trenajor. Administraţia Clubului nu-şi asumă răspunderea pentru daunele pricinuite sănătăţii şi/sau bunului Dvs, în urma acţiunilor ilegale a persoanelor terţe.

13.  Membrul Clubului îşi asumă răspunderea pentru încălcarea ordinei publice în incinta Clubului. În scopul securităţii membrilor şi invitaţilor Clubului, este interzis, în mod categoric, de a purta cu sine armă albă, de foc, cu gaze. Distribuirea şi folosirea băuturilor alcoolice, narcoticelor şi fumatul în incinta clubului este interzisă în mod categoric.

14. Accesul este interzis în incinta Clubului:

1*persoanelor, sub influenţa alcoolului sau drogurilor;
2.*persoanelor, cu aspect respingător sau în haine murdare;
3.*persoanelor însoţite de animale;
4.*persoanelor, cu boli infecţioase.

1.Este interzisă filmarea şi fotografierea fără o convenire specială cu administraţia Clubului.
2.Utilizarea din proprie iniţiativă a aparatelor muzicale sau a altor aparate ale Clubului este interzisă.
3.Antrenamentele individuale

Pentru exercitarea antrenamentelor individuale este necesar să vă programaţi şi să plătiţi acest serviciu la recepţie. Pentru debut veţi fi supus unui fitness-test, în baza căruia antrenorul Dvs. personal vă va recomanda un program optimal de fitness, un regim optimal alimentar, şi vă va recomanda modul de antrenament de fitness combinat cu modul Dvs. de viaţă. Sunteţi rugat(ă) să nu deranjaţi antrenorul în timpul exercitării antrenamentelor individuale cu alţi membri ai Clubului.
4. Sala de trenajor(fitness)

Pentru antrenamentele în sala de forţă, sunteţi rugat(ă) să purtaţi echipamentul şi încălţămintea sportivă respectivă. Aveţi grijă ca părţile descoperite ale corpului să nu vină în contact cu suprafeţele echipamentului sportiv, folosiţi prosopul. Este recomandat duşul sau deodorizantul înainte de antrenament, dacă nu sunteţi sigur de prospeţimea şi curăţenia corpului Dvs. Antrenamentul cu corpul dezgolit este interzis. Utilizarea echipamentului de trenajor este permisă numai în urma instructajului exercitat de către antrenor. La finele exerciţiului fixaţi toate echipamentele de trenajor în poziţia iniţială, iar greutăţile la locul lor destinat. Dacă începeţi pentru prima dată cursul de antrenament cu tipuri de echipamente sportive noi şi necunoscute sunteţi rugat(ă) să vă consultaţi în problema funcţionării lor cu personalul Clubului.
5. Sala de aerobic

Vă rugăm să frecventaţi orele de curs în sala de aerobică, conform orarului stabilit de către administraţie, fără întârzieri. Este interzis accesul în încălţăminte obişnuită în incinta Clubului. La finele orei de curs plasaţi echipamentele utilizate de către Dvs. la locul lor rezervat în sală, lângă perete. Selectarea şi utilizarea programului audiovizual şi muzical, este exercitată numai şi numai de către colaboratorul Clubului.

6. Duşurile
La frecventarea duşurilor în mod obligatoriu trebuie să respectaţi următoarele reguli:

1. *este interzis accesul la duşuri cu încălţăminte obişnuită;
2. *se recomandă, în scopul păstrării igienei şi prevenirii traumatismelor, să purtaţi şlapi în timpul duşului;

1.Pentru confortul Dvs. se va admite introducerea de noi
Puncte în Regulamentul Clubului.

Încălcarea evidentă a acestor reguli va fi argumentul de bază pentru rezilierea contractului.